Vi tror på hållbar tillväxt. Det är viktigt för oss att anpassa affärslösningar som är ekonomiskt lönsamma, men också hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vi arbetar för hållbar utveckling som:

  • Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling
  • Skapar långsiktigt värde för företaget
  • Tar hänsyn till intressenternas förväntningar

Därför integrerar vi hållbarhet i kärnan i vår dagliga affärsverksamhet. Arbetet innefattar bland annat att förbättra arbetsförhållandena i leveranskedjan, minska utsläppen av växthusgaser och introducera organiska och miljövänliga material.

Ta del av vårt arbete med CSR och hållbarhet. Mer information finns i vår hållbarhetsrapport, där vi lyfter fram viktiga aktiviteter, prestationer och ambitioner för framtiden. Rapporten återspeglar de frågor som är viktigast för oss och har prioriterats högt av våra intressenter.

Livscykelanalys - Life Cycle Assessment
Under utvecklingen av Printer Prime använde vi en Cradle to Gate - LCA -för att beräkna koldioxidutsläpp och vattenförbrukning för att säkerställa att produktionen har mindre negativ miljöpåverkan än jämförbar plaggproduktion. För mer information ecochain.com.

Våra data kommer från världens ledande Life Cycle Inventory Databases (LCI). Miljödata du kan lita på. Din analys är bara lika bra som den data du använder för den. Ecochains lösningar är baserade på världens ledande LCI -databaser, till exempel Ecoinvent. Dessutom har Ecochain byggt omfattande sektorspecifika databaser med referenser för nästan varje process eller produkt i 8+ år av existens. Vi kan inte se CO2. Och för de flesta av oss låter ett "Carbon Footprint" dåligt, men vi har inga riktmärken att jämföra det med. Med Carbon Translator kan du översätta koldioxidavtrycket för en produkt eller ett företag till begripliga jämförelser.

Vill du översätta och jämföra fotavtrycket rörande CO2 för en specifik produkt? Gör det med detta enkla verktyg - Carbon Translator.